• Jak si vede náš kraj?

    Seznamte se s krajskými výsledky za rok 2022.

     

     více

Aktuality

Do Havlíčkova Brodu dorazila talkshow o odpadech!

Město Havlíčkův Brod ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a. s. připravili ve dnech 26. – 27. září 2023 edukativní akci „TROCHU JINÁ TALKSHOW…

Ve Žďáře nad Sázavou a Jihlavě se uskutečnil seminář pro obce k odpadovému hospodářství

Ve čtvrtek 14. září se na Městském úřadě ve Žďáru nad Sázavou a na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě uskutečnily půldenní semináře k problematice…

Kamtřídit.cz – aplikace, která vám poradí!

Pokud vás baví propojení každodenních činností s moderními technologiemi, mohla by se vám líbit zajímavá aplikace, která poradí, jak a kam správně třídit odpad. Kamtřídit.cz…

Barevné kontejnery
v Kraji Vysočina

Obyvatelé Kraje Vysočina mají možnost třídit své odpady aktuálně do 7 037 kontejnerů na papír, 9 610 kontejnerů na plast a 8 230 kontejnerů na sklo. Dále pak mohou třídit do 147 samostatných kontejnerů na nápojový karton a do 1 240 kontejnerů na kov. K tomu je ještě k dispozici 10 963 menších nádob na papír a 17 976 na plast, které mají lidé přímo u svých domovů. Jedno veřejně přístupné sběrné hnízdo tak slouží v průměru pro 70 obyvatel.

 


V roce 2022 vytřídil každý obyvatel Kraje Vysočina v průměru

28,5 kg
papíru
21,3 kg
plastu
16,3 kg
skla
0,5 kg
nápojového kartonu
28,7 kg
kovu

Akce v našem kraji

městské a obecní slavnosti | dětské akce | besedy

Přejít na přehled

Třídíme odpad

Odpady produkujeme skoro při veškeré naší činnosti. Odpadem jsou např. použité plastové obaly, staré oblečení, slupky od banánů, láhve od limonády nebo také odřezky v truhlárně, stavební suť, popel z kamen a další věci, které již nepotřebujeme nebo nechceme. V okamžiku, kdy se nepotřebné věci chceme zbavit, vzniká odpad. S odpadem je každý povinen nakládat tak, aby nebyl pro nikoho nebezpečný, a aby neškodil životnímu prostředí.

Jak správně nakládat s jednotlivými složkami domovního odpadu? O místních podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje obec, nicméně existují obecné zásady, které lze uplatňovat i bez znalosti příslušných vyhlášek obcí. K tomu dále pomáhají také návodné polepy přímo na sběrných nádobách, které shrnují  informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit (zejména co do nich patří a co ne).

Sklo

se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.

Papír

patří do kontejneru modrého. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc.

Plasty

patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením.

Nápojový karton

známý jako krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy označených oranžovou nálepkou - případně do oranžových pytlů.

Kovy

jsou ceněnou surovinou, jejíž sběr probíhá prostřednictvím výkupen druhotných surovin, sběrných dvorů, formou vyhlášených svozů „železná neděle", či prostřednictvím šedých sběrných nádob.

Objemný odpad

tvoří např. starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd. Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr, nebo využít mobilních sběrů.

Nebezpečný odpad

nalezneme také v téměř každé domácnosti. Zejména staré léky, obaly od hnojiv a prostředků od škůdců a plevele, domácí chemie a čističe, barvy a laky, staré olověné baterie či zářivky apod.

Elektroodpad

neboli elektrické a elektronické přístroje, jako jsou domácí bílá technika (lednice, pračky...), malé přístroje (žehličky, kávovary...), přístroje na zahradu a hobby, zářivky, výbojky či baterie.

Bioodpad

je biologicky rozložitelný komunální odpad z odkrojků od zeleniny, zbytků jídla, napadaného listí a větví apod.

Jak funguje SYSTÉM EKO-KOM?

chci vědět více

Navštivte také ...

Má to smysl, třiďte odpad!

více